Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions de Barris per l'any 2023

Finalitat: Donar suport a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris.

Beneficiaris/àries: Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat veïnal de naturalesa privada, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 17 de març de 2023.

Data de publicació:  8 de març de 2023

Entrada en vigor:  10 de març de 2023
Fi de vigor:  17 de març de 2023

14 de març de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat