Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del pla de recuperació, transformació i resiliència, per finançar els projectes de rehabilitació en el ERRP Grup Primer de Maig

Finalitat:

Les subvencions regulades en aquestes bases tenen per objecte finançar l'obtenció dels projectes de rehabilitació integral a contractar per les comunitats de propietaris, amb la finalitat d'obtenir les subvencions del Programa 1 del Reial decret 853/2021 respecte els edificis d'habitatges que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programa, aprovat ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 22/02/2022.

Beneficiaris:

Podran ser destinataris de les subvencions les Comunitats de Propietaris constituïdes en propietat horitzontal ubicades en l'àmbit d'aplicació, que reuneixin els següents requisits específics:

  • Contractin un/a tècnic/a per elaborar els projectes tècnics de rehabilitació integral dels edificis, i la resta de documentació tècnica necessària, amb la finalitat de poder sol·licitar les subvencions del Programa 1 del Reial decret 853/2021.
  • El pagament dels corresponents honoraris ha d'anar a càrrec del pagament directe de la corresponent comunitat. No podran optar a aquestes subvencions les comunitats que contractin el conjunt d'actuacions de rehabilitació a un agent rehabilitador.
  • No disposin de fons propis ni altres recursos per atendre els honoraris i es sol·liciti aquesta subvenció amb bestreta per el pagament dels honoraris.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'11 de maig fins al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

Data de publicació:  2 de gener de 2023

Entrada en vigor:  11 de maig de 2023
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2023

11 de maig de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat