Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions en matèria de rehabilitació residencial com a complement del pla de recuperació, transformació i resiliència, per finançar els projectes de rehabilitació en el ERRP Grup Primer de Maig

Finalitat:

Les subvencions regulades en aquestes bases tenen per objecte finançar l'obtenció dels projectes de rehabilitació integral a contractar per les comunitats de propietaris, amb la finalitat d'obtenir les subvencions del Programa 1 del Reial decret 853/2021 respecte els edificis d'habitatges que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programa, aprovat ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 22/02/2022.

Beneficiaris:

Podran ser destinataris de les subvencions les Comunitats de Propietaris constituïdes en propietat horitzontal ubicades en l'àmbit d'aplicació, que reuneixin els següents requisits específics:

  • Contractin un/a tècnic/a per elaborar els projectes tècnics de rehabilitació integral dels edificis, i la resta de documentació tècnica necessària, amb la finalitat de poder sol·licitar les subvencions del Programa 1 del Reial decret 853/2021.
  • El pagament dels corresponents honoraris ha d'anar a càrrec del pagament directe de la corresponent comunitat. No podran optar a aquestes subvencions les comunitats que contractin el conjunt d'actuacions de rehabilitació a un agent rehabilitador.
  • No disposin de fons propis ni altres recursos per atendre els honoraris i es sol·liciti aquesta subvenció amb bestreta per el pagament dels honoraris.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria de la subvenció al BOPB.

El termini concret es farà públic en aquest mateix apartat un cop quedi determinat per l'esmentada publicació.

Data de publicació:  2 de gener de 2023

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de gener de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat