Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions al pagament del lloguer al 2022 (pressupost 2023 en tramitació anticipada)

Finalitat: L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar l'accés i manteniment d'un habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers, contribuint al pagament de despeses per a l'accés i conservació d'un habitatge en règim de lloguer, facilitant l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a Granollers.

Beneficiaris/àries: Podran percebre aquestes subvencions totes aquelles persones que són titulars, com a arrendatàries, d'un contracte d'arrendament per a ús d'habitatge que estigui ubicat a Granollers, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores, i que pertanyin a algun d'aquests col·lectius:

  1. Joves menors de 35 anys.
  2. Majors de 65 anys (65 anys inclòs) en el moment de presentar la sol·licitud).
  3. Règim general. Caldrà reunir com a mínim una de les condicions següents:
  • Ser titular d'un contracte d'arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal.
  • Ser família monoparental amb menors al càrrec.
  • Que la sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència masclista.
  • Acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33%.

Es preveuen dues línies d'ajuts:

  • Línia 1 - Subvencions per a contractes nous, a l'accés i pagament del lloguer (contractes formalitzats des de l'1 de gener de 2022, inclòs).
  • Línia 2 - Subvencions per a contractes existents, al pagament del lloguer (contractes formalitzats abans del desembre de 2021, inclòs).

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar del 18 de novembre fins al 19 de desembre de 2022

Data de publicació:  7 de novembre de 2022

Entrada en vigor:  18 de novembre de 2022
Fi de vigor:  19 de desembre de 2022

18 de novembre de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat