Inici -> Informació pública -> Normativa i ordenances

Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable

El 29 de març de 2022, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació del "Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable de Granollers".

Durant el termini d'exposició pública en els butlletins oficials, premsa nacional i tauler electrònic de la coporació, no es van presentar cap al·legacions i l'acord anterior es considera aprovat definitivament.

El 19 de juliol de 2022, s'ha publicat al BOPB, l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre del Reglament que entrarà en vigor el dia 10 d'agost de 2022.

Data de publicació:  4 d'agost de 2022

Entrada en vigor:  10 d'agost de 2022

4 d'agost de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat