Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció pel manteniment de llocs de treball a l'any 2022

Finalitat:

La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers i fomentar l'ocupació de qualitat.

Persones beneficiàries:

Es pot presentar a aquesta línia de subvenció qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, reunint els requisits següents:

  • Que el local o el domicili fiscal de l'activitat econòmica estigui a Granollers.
  • Que l'empresa hagi mantingut o incrementat el nombre de persones contractades durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia 31 de desembre de 2021, en comparació amb el període anterior comprés entre el dia 1 de març de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020.
  • Que l'empresa no superi els 10 treballadors/es de plantilla mitja corresponent al període de l'1 de març al 31 de desembre de 2020.
  • Que l'epígraf de l'IAE corresponent a la seva activitat econòmica estigui inclòs a la relació d'epígrafs de l'annex 1 de les bases.
  • Que la xifra de negocis corresponent a l'exercici 2021 no superi els 700.000,00 €.
  • Que l'empresa no formi part d'un grup mercantil, d'acord a l'article 42 del Codi de Comerç.

Quantia:

Dotació total de 100.000,00 €.

L'import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 €, a totes les persones sol·licitants que reuneixin els requisits, d'acord amb la proposta de l'òrgan instructor.

L'import exacte de la subvenció serà fixat per l'òrgan instructor, a proposta de la Comissió de Valoració, en funció del nombre de persones sol·licitants i de la disponibilitat pressupostària

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds és de l'1 d'agost fins al 22 de setembre de 2022.

Data de publicació:  18 de juliol de 2022

Entrada en vigor:  1 d'agost de 2022
Fi de vigor:  22 de setembre de 2022

29 de juliol de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat