Inici -> Informació pública -> Concursos i premis

Llicències d'ús comú especial de domini públic amb parades de venda, establiment de restauració, casetes de jocs i tirs, aparells de fira amb moviment i altres instal·lacions

Llicències parades Fira d'atraccions de la Festa Major

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Termini de presentació: fins el 25 de juliol de 2022.

Data de publicació:  15 de juliol de 2022

Fi de vigor:  25 de juliol de 2022

15 de juliol de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat