Inici -> Informació pública -> Normativa i ordenances

Reglament del servei d'estacionament regulat en via pública

El 29 de juny de 2021, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació del "Reglament del servei d'estacionament regulat en via pública", així com refondre tot el text normatiu en un únic document.

Durant el termini d'exposició pública en els butlletins oficials, premsa nacional i tauler electrònic de la coporació, no es van presentar cap al·legacions i l'acord anterior es considera aprovat definitivament.

L'11 de novembre de 2021, s'ha publicat al BOPB, l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre del Reglament que entrarà en vigor el dia 12 de novembre de 2021.

Data de publicació:  11 de novembre de 2021

Entrada en vigor:  12 de novembre de 2021

11 de novembre de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat