Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Ajuts del fons de cooperació Antoni Jonch i Cuspinera i del Museu de Ciències Naturals de Granollers per a alumnes del Màster d'Història de la Ciència 2021

La Resolució del President del Patronat núm. 71/2021 de data 3 de maig, ha aprovat les bases i la convocatòria i que han de regir l'atorgament d'una beca d'estudis per alumnes del màster d'Història de la Ciència, per a l'any 2021.

Objecte: Recolzar la investigació en història de la ciència en el Treball Final de Màster dels/de les alumnes beneficiaris/àries en temàtiques d'interès per Cooperació Jonch i pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris/àries d'aquestes beques els alumnes del màster d'Història de la Ciència interuniversitari Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona que cursin l'especialitat investigadora.

Les bases reguladores de les presents beques han estat publicades al BOPB del dia 20 de maig de 2021.

Termini de presentació de les sol·licituds: Del dia 1 fins al 30 de juliol de 2021.

Els candidats hauran d'enviar un petit currículum d'una pàgina, una expressió d'interès, així com un petit resum de màxim 500 paraules del projecte proposat com a treball fi de màster.

Data de publicació:  26 de maig de 2021

Entrada en vigor:  1 de juliol de 2021
Fi de vigor:  30 de juliol de 2021

30 de juny de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat