Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades, de l'any 2021

Finalitat:

Cofinançar les despeses derivades de la contractació de persones desocupades mitjançant la subvenció per a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers.

Persones beneficiàries:

Es pot presentar a aquesta línia qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, reunint els requisits següents:

  • Tenir el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.
  • Estar donat/da d'alta al cens d'activitats econòmiques (alta censal a l'Agència Tributària, hisenda, models 036 ó 037).
  • Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l'empresa, mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral, en el període comprés entre el dia 1 d'octubre de 2020 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.
  • La persona contractada que motiva la subvenció ha de complir els següents requisits:
    • Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
    • Estar desocupada el dia abans de la data d'inici del contracte laboral.

Quantia:

Dotació total de 120.000,00 €.

L'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de 5.000,00 €.

L'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de 6.000,00 € quan la persona contractada sigui una dona, un/a menor de 35 anys o un/a major de 45 anys.

Es subvencionarà fins a un màxim de 3 persones contractades per part de la mateixa empresa.

L'import màxim a atorgar quedarà reduït de manera proporcional al temps a treballar, en els següents supòsits:

  • a) Contractació amb una jornada parcial.
  • b) Contractes fixes discontinus, on la contractació podria no arribar a sumar 12 mesos de durada, l'import màxim de la subvenció a pagar serà proporcional al temps contractat inferior als 12 mesos.

No es subvencionaran els contractes amb una jornada laboral inferior al 40%.

Termini de presentació de les sol·licituds:

Del 28 de maig al 30 de setembre de 2021.

Data de publicació:  10 de maig de 2021

Entrada en vigor:  28 de maig de 2021
Fi de vigor:  30 de setembre de 2021

8 de març de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat