Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció pel foment de l'emprenedoria i la creació d'activitat empresarial a l'any 2021

Finalitat:

L'autoocupació de persones desocupades, per la creació d'una activitat econòmica, per a cofinançar les despeses derivades per la creació i sosteniment de noves activitats empresarials que generin autoocupació de les persones emprenedores. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora del municipi.

Persones beneficiàries:

Es pot presentar a aquesta línia de subvenció qualsevol persona física, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, reunint els requisits següents:

  • Que estigui desocupada el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial.
  • Que l'activitat econòmica s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 1 d'octubre de 2020 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció. S'entendrà com a data d'inici de l'activitat econòmica, la que figuri com a data d'alta en el Règim Especial del Treball Autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Que estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici de l'activitat econòmica o que el domicili de l'activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers.
  • No haver percebut una subvenció en aquesta mateixa línia a les convocatòries dels anys anteriors.

Quantia:

Dotació total de 45.000,00 €.

L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 3.000,00 € a cada persona beneficiària, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la que se sol·licita la subvenció dobli aquest import; en el seu defecte, la subvenció a atorgar mai superarà el 50% de la despesa real correctament justificada. L'import màxim a subvencionar serà de 4.000,00 € quan la forma jurídica de l'activitat econòmica que es posa en funcionament sigui una cooperativa.

Termini de presentació de les sol·licituds:

Del 28 de maig al 30 de setembre de 2021.

Data de publicació:  10 de maig de 2021

Entrada en vigor:  28 de maig de 2021
Fi de vigor:  30 de setembre de 2021

8 de març de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat