Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció extraordinària per pal·liar els efectes de la COVID-19 en les entitats esportives de Granollers

Finalitat

L'objecte d'aquestes bases és l'atorgament de subvencions de pública concurrència, per part de l'Ajuntament de Granollers a entitats esportives sense afany de lucre que compleixin els requisits establerts, amb la finalitat de donar suport i minimitzar la falta d'ingressos per aquells esdeveniments que les entitats tenien previst portar a terme i que no s'han pogut realitzar atès l'estat d'alarma.

Aquesta subvenció té la finalitat pública i l'interès social de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 entre les entitats esportives que han vist afectades les seves previsions d'activitats o d'esdeveniments esportius, que han quedat suspesos en compliment de l'article 10 del Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel què es declarava l'estat d'alarma, així com de les seves pròrrogues.

Beneficiaris de la subvenció:

Podran optar a la convocatòria aquelles entitats esportives de Granollers que no hagin pogut realitzar un esdeveniment o activitat esportiva habitual, i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 26 de setembre fins al 30 d'octubre del 2020.

Data de publicació:  15 de setembre de 2020

14 d'octubre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat