Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per la producció i comercialització de productes de Palou i vi d'Alella de 2020

Qui la pot demanar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada.

Requisits bàsics

  • Estar donada d'alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció, en el cas que, per la naturalesa o l'activitat de la persona física o jurídica, hi estigui obligada.
  • En els darrers 3 anys no haver tingut concedits ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 15.000 € en el cas d'activitats de producció, i els 200.000 € en el cas d'activitats de transformació.
  • No estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Import subvencionable

L'import màxim de la subvenció és, segons el tipus d'activitat:

Tipus de persona beneficiàriaTipus d'activitatImport màxim de subvenció (€)

Titulars d'activitats de producció o elaboració d'aliments

Activitats inscrites al CCPAE

3.000

Activitats d'elaboració o transformació de producte

3.000

Altres activitats

1.500

Altres persones físiques o jurídiques

-

1.000

Despeses subvencionables i percentatge de subvenció

Les actuacions subvencionables i el percentatge màxim de subvenció son:

Tipus de persona beneficiàriaActuacióPercentatge màxim de subvenció respecte el cost de l'actuació

Titulars d'activitats de producció o elaboració d'aliments

Actuacions a Palou per a la recuperació o ampliació de regadius

50

Actuacions a Palou per a la producció ecològica

50

Actuacions per al processat o transformació de productes de Palou

50

Actuacions per a l'etiquetatge, marxandatge i comercialització de Productes de Palou

50

Actuacions a Palou en el marc d'acords de custòdia del territori

50

Implementació a Palou de sistemes d'aprofitament d'energies renovables per a la producció o elaboració de productes alimentaris

50

Actuación de promoció o difusió de Productes de Palou

75

Altres actuacions

25

Altres persones físiques o jurídiques

Actuacions de promoció o difusió de Productes de Palou o vi amb DO Alella

75

On s'ha de tramitar?

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, s'haurà de realitzar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers. En el cas de que la sol·licitud sigui a nom de persona física, també es podrà presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm. 7, en horari d'obertura al públic.

Termini per presentar la sol·licitud

Des del 27 de juliol fins el 30 de setembre de 2020.

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat:
Telèfon 93 861 47 83 o bé a l'adreça de correu productesdepalou@ajuntament.granollers.cat

Data de publicació:  13 de juliol de 2020

Entrada en vigor:  27 de juliol de 2020
Fi de vigor:  30 de setembre de 2020

16 de setembre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat