Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció a l'autoocupació de persones desocupades per la creació d'activitat empresarial a la convocatòria 2020

   

Finalitat

L'autoocupació de persones desocupades, per la creació d'una activitat econòmica, per a cofinançar les despeses derivades per la creació i sosteniment de noves activitats empresarials que generin autoocupació de les persones emprenedores. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora del municipi.

Persones beneficiàries:

Es pot presentar a aquesta línia de subvenció qualsevol persona física, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, reunint els requisits següents:

  • Que estigui desocupada el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial.
  • Que l'activitat econòmica s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 1 d'octubre de 2019 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció. S'entendrà com a data d'inici de l'activitat econòmica, la que figuri com a data d'alta en el Règim Especial del Treball Autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Que estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici de l'activitat econòmica o que el domicili de l'activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers.
  • No haver percebut una subvenció en aquesta mateixa línia a les convocatòries dels anys anteriors.
  • Mantenir, per part de la persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació de la subvenció atorgada.
  • No haver percebut una subvenció en aquesta mateixa línia a les convocatòries dels anys anteriors.
  • Mantenir, per part de la persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació de la subvenció atorgada.

Quantia:

Dotació total de 37.000 €.
L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 2.500 € a cada persona beneficiària, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la que se sol·licita la subvenció dobli aquest import, en el seu defecte, la subvenció a atorgar mai superarà el 50% de la despesa real presentada.

Termini de presentació de les sol·licituds:

La convocatòria s'iniciarà el 28 de juliol i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2020. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Data de publicació:  13 de juliol de 2020

Entrada en vigor:  28 de juliol de 2020
Fi de vigor:  30 de setembre de 2020

27 de juliol de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat