Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades a la convocatòria 2020

    

Finalitat:

Cofinançar les despeses derivades de la contractació de persones desocupades mitjançant la subvenció per a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers.

Persones beneficiàries:

Es pot presentar a aquesta línia qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, reunint els requisits següents:

  • Tenir el domicili social o centre de treball a Granollers, Les Franqueses, Canovelles, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Montornès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt o Parets del Vallès.
  • Estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques (alta censal a l'Agència Tributaria, hisenda, models 036 ó 037).
  • No haver reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del contracte laboral. No computa en aquest càlcul les baixes voluntàries.
  • Haver contractat una persona desocupada, mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral, en el període comprés entre el dia 1 d'octubre de 2019 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.
  • En cas d'haver rebut subvenció en aquesta mateixa convocatòria de subvenció a la contractació en anys anteriors, caldrà acreditar la no disminució de plantilla en el període comprés entre la data de finalització del darrer contracte subvencionat i la data d'inici del contracte pel qual es sol·licita de nou la subvenció.
  • La persona contractada que motiva la subvenció ha de complir els següents requisits:
    • Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
    • Estar desocupada el dia abans de la data d'inici del contracte laboral.

Quantia:

Dotació total de 187.000 €.
L'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de 5.000 €.
La subvenció màxima que es podrà atorgar a una mateixa empresa és de 10.000 €.

L'import màxim a atorgar quedarà reduït de manera proporcional al temps a treballar, en els següents supòsits:

a) Contractació amb una jornada parcial.
b) Contractes fixes discontinus, on la contractació podria no arribar a sumar 12 mesos de durada, l'import màxim de la subvenció a pagar serà proporcional al temps contractat inferior als 12 mesos.

No es subvencionaran els contractes amb una jornada laboral inferior al 50%.

Termini de presentació de les sol·licituds:

La convocatòria s'iniciarà el 28 de juliol i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2020. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Data de publicació:  13 de juliol de 2020

Entrada en vigor:  28 de juliol de 2020
Fi de vigor:  30 de setembre de 2020

10 de setembre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat