Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions de Barris per l'any 2020

Finalitat: Donar suport a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris.

Beneficiaris/àries: Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat veïnal de naturalesa privada, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El termini de presentació de sol·licituds: Data encara no definida a l'espera de publicar la convocatòria.

Data de publicació:  12 de maig de 2020

Entrada en vigor:  12 de maig de 2020

15 de maig de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat