Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Ajuts del fons de cooperació Antoni Jonch i Cuspinera i del Museu de Ciències Naturals de Granollers per a alumnes del Màster d'Història de la Ciència 2019

La Resolució del President del Patronat núm. 126/2019 de data 5 de juliol de 2019, ha aprovat les bases i la convocatòria i que han de regir l'atorgament d'una beca d'estudis per alumnes del màster d'Història de la Ciència, per a l'any 2019.

Objecte: Recolzar la investigació en història de la ciència en el Treball Final de Màster dels/de les alumnes beneficiaris/àries en temàtiques d'interès per Cooperació Jonch i pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris/àries d'aquestes beques els alumnes del màster d'Història de la Ciència interuniversitari Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona que cursin l'especialitat investigadora.

Les bases reguladores de les presents beques han estat publicades al BOPB del dia 31 de juliol de 2019.

El termini de proposta de candidats serà partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPB i fins al 9 d'agost de 2019.

Els candidats hauran d'enviar un petit currículum d'una pàgina, una expressió d'interès, així com un petit resum de màxim 500 paraules del projecte proposat com a treball fi de màster. El missatge s'haurà d'enviar a la direcció biblioteca@museugranollersciencies.org.

Data de publicació:  31 de juliol de 2019

Fi de vigor:  30 de novembre de 2019

31 de juliol de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat