Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció a la despesa en concepte d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera a la convocatòria 2019

Finalitat:

Afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora al municipi subvencionant la despesa en concepte d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera.

Persones beneficiàries:

  • Tenir el domicili de l'activitat econòmica a Granollers a la data de la sol·licitud o, com a persona física, estar empadronada a Granollers amb una antiguitat de 6 mesos, previs a la data de convocatòria d'aquesta subvenció.
  • Disposar d'un pla d'empresa del projecte empresarial validat pel servei d'emprenedoria de Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers, en què es detalli la finalitat del préstec. 
  • Tenir un préstec atorgat per alguna entitat financera, signat entre el dia 1 de gener de 2017 i el dia de finalització del termini per sol·licitar aquesta subvenció. 
  • Estar donat d'alta en el cens d'activitats econòmiques (alta censal, models 036 o 037) en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2017 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.
  • No haver percebut una subvenció en aquesta mateixa línia a les convocatòries dels anys anteriors.
  • No amortitzar anticipadament ni cancel·lar el préstec abans del cobrament de la subvenció.
  • Destinar, forçosament, l'import de la subvenció, a amortitzar anticipadament part del capital de préstec objecte de la subvenció.
  • Ser titular del compte bancari on està domiciliat el préstec.
  • Mantenir el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació.

Quantia:

Dotació total de 15.000 €.
L'Ajuntament de Granollers subvencionarà la despesa en concepte d'interessos del préstec atorgat per una entitat financera als nous projectes empresarials de Granollers que han estat acompanyats pel servei d'emprenedoria de Granollers Mercat, amb un import màxim de 3.000 € per a cada persona o empresa beneficiària.

Termini de presentació de les sol·licituds:

La convocatòria s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2019. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Data de publicació:  3 de maig de 2019

Entrada en vigor:  3 de maig de 2019
Fi de vigor:  30 de septembre de 2019

9 de maig de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat