Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions nominatives per a donar suport a entitats i/o associacions de Granollers per a projectes (culturals, juvenils, educatius o esportius)

Finalitat: L'objectiu de la convocatòria és l'atorgament de subvencions nominatives per a donar suport a projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la participació, promoció, creació, formació i difusió, en els àmbits (culturals, juvenils, educatius o esportius) segons al que correspongui.

Beneficiaris/àries: Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions de la ciutat i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini de presentació de sol·licituds és a partir de la data de publicació a la Seu electrònica i fins el 28 de setembre de 2019.

Data de publicació:  22 de gener de 2019

Entrada en vigor:  22 de gener de 2019
Fi de vigor:  28 de septembre de 2019

22 de gener de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat