Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions al pagament del lloguer al 2018

Finalitat: L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar l'accés i manteniment d'un habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers, contribuint al pagament de despeses per a l'accés i conservació d'un habitatge en règim de lloguer, facilitant l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a Granollers.

Beneficiaris/àries: Podran percebre aquestes subvencions totes aquelles persones que són titulars, com a arrendatàries, d'un contracte d'arrendament per a ús d'habitatge que estigui ubicat a Granollers, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores, i que pertanyin a algun d'aquests col·lectius:
1.1 Joves menors de 35 anys. Per a contractes nous o vigents
1.2 Majors de 65 anys o més. Per a contractes nous o vigents
1.3 Règim general. Caldrà reunir com a mínim una de les condicions següents:
· Ser titular d'un contracte d'arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal.
· Ser família monoparental amb menors al càrrec
· Que la sol·licitant i titular del contracte sigui una dona víctima de violència de gènere
· Acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33%.

Es preveuen dues línies d'ajuts:
Línia 1 - Subvencions per a contractes 2018, a l'accés i pagament del lloguer
Línia 2 - Subvencions per a contractes anteriors a 2018, al pagament del lloguer

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar des del dia 6 d'octubre fins al 23 de novembre de 2018.

Data de publicació:  8 d'agost de 2018

3 d'abril de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat