Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial al 2018

Finalitat: Són subvencionables les actuacions per a la millora de l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres de tipologia residencial:
LÍNIA 1.1: subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis.
LÍNIA 1.2: subvencions per a millorar la mobilitat a l'interior dels habitatges de persones de més de 70 anys o amb grau de discapacitat reconegut.
LÍNIA 2: subvencions per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'immobles, que compleixin els següent requisits:

Requisits dels immobles:

  • Els immobles seran existents i ubicats al terme municipal de Granollers. Hauran de complir la legalitat urbanística vigent i no tenir expedients de disciplina urbanística en tràmit, a excepció d'ordres d'execució per a la conservació i manteniment de façanes i mitgeres en edificis residencials.
  • Les obres s'hauran d'iniciar i acabar en els terminis establerts en la llicència urbanística municipal o la comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència.
  • En el cas que les obres hagin estat executades o estiguin en curs d'execució prèviament a l'inici de la convocatòria corresponent, es podran acollir a aquestes subvencions les obres que s'hagin començat o executat durant els anys 2017 i 2018 i que, a més, n'hagin obtingut la llicència urbanística o efectuada la comunicació prèvia durant els anys 2017 i 2018.

Requisits dels sol·licitants:

  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers.
  • Per a les actuacions de la LÍNIA 1.1 (millora de l'accessibilitat en edificis), en cas que la intervenció s'efectuï en edifici unifamiliar, caldrà que hi visquin persones de 70 anys o més, o que acreditin grau de discapacitat reconegut.
  • Per a les actuacions de la LÍNIA 1.2 (arranjaments a l'interior dels habitatges), caldrà que hi visquin persones de 70 anys o més, o que acreditin grau de discapacitat reconegut.

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar del 6 d'octubre fins al 23 de novembre de 2018.

Data de publicació:  8 d'agost de 2018

Entrada en vigor:  6 d'octubre de 2018
Fi de vigor:  23 de novembre de 2018

5 d'octubre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat