Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per a projectes i activitats socials per a l'any 2018

Finalitat: Atorgament de subvencions nominatives a entitats per a la promoció i l'atenció a persones i/o col.lectius en situació de vulnerabilitat i/o de risc social.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions de la ciutat i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que estan previstes en el pressupost municipal de l'exercici 2018

Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de desembre de 2018

Data de publicació:  29 de juny de 2018

Fi de vigor:  31 de desembre de 2018

29 de juny de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat