Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per a projectes educatius any 2018

Finalitat: Finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu el suport i el complement de l'activitat educativa dels centres educatius públics de Granollers. Així com a finançar la participació de l'alumnat en les activitats complementàries i extraescolars i l'accés d'aquest a gaudir del material escolar i didàctic.

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions els centres educatius públics de la ciutat de Granollers, així com les associacions de pares i mares vinculades a aquests centres legalment constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Les bases reguladores de les presents subvencions es van publicar al BOPB del dia 7 de maig de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al dia 30 de juny de 2018.

Data de publicació:  18 de maig de 2018

Fi de vigor:  30 de juny de 2018

31 de maig de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat