Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció a la compra d'activitats en funcionament dins el programa Reempresa a la convocatòria 2018

Finalitat:

La finalitat d'aquesta subvenció és la d'evitar la destrucció de llocs de treball motivada pel tancament d'activitats empresarials, afavorint la seva transmissió a terceres persones dins el programa de Reempresa. D'aquesta manera es contribueix a la reducció de la taxa d'atur de la població de Granollers així com també s'afavoreix la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora del municipi.

Persones beneficiàries:

  • La persona que adquireixi l'activitat en funcionament ha d'haver estat assessorada dins el programa Reempresa al Servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers. Aquesta condició vindrà marcada pel compliment d'un dels dos requisits següents:
    • Haver confeccionat l'estudi de viabilitat del projecte mitjançant la confecció del document del "Pla de la reempresa"
    • Que l'activitat adquirida s'hagi ofertat a la plataforma de Reempresa mitjançant la delegació de Reempresa a Granollers
  • La compra de l'activitat econòmica ha d'estar compresa entre l'1 de novembre de 2017 i el dia que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció. Aquesta data vindrà marcada per la data del contracte de compravenda de l'activitat.
  • Que la persona beneficiària estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'adquisició de l'activitat adquirida o que el domicili de l'activitat adquirida estigui localitzat al municipi de Granollers. 
  • Acreditar la no reducció de la plantilla durant l'any posterior a la compravenda de l'activitat.
  • Mantenir, per part de l'empresa o persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació.

Quantia:

Dotació total de 13.800 €.
L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 2.500 € per a cada persona beneficiària, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la que se sol·licita la subvenció dobli aquest import, en el seu defecte, la subvenció a atorgar mai superarà el 50% de la despesa real presentada.

Termini de presentació de les sol·licituds:

S'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2018. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Data de publicació:  26 d'abril de 2018

Entrada en vigor:  26 d'abril de 2018
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2018

10 de maig de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat