Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció a l'autoocupació de persones desocupades i a la creació d'activitat empresarial a la convocatòria 2018

   

Finalitat

L'autoocupació de persones desocupades, per la creació d'una activitat econòmica, per a cofinançar les despeses derivades per la creació i sosteniment de noves activitats empresarials que generin autoocupació de les persones emprenedores. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora del municipi.

Persones beneficiàries:

  • Que constin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial.
  • Que l'activitat econòmica s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 1 de novembre de 2017 i el dia que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció. S'entendrà com a data d'inici de l'activitat econòmica, la que figuri com a data d'alta en el Règim Especial del Treball Autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Que estiguin empadronades a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici de l'activitat econòmica o que el domicili de l'activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers.
  • No haver percebut aquesta mateixa línia de subvenció de l'Ajuntament de Granollers, a les convocatòries dels anys 2017, 2016 o 2015.
  • Mantenir, per part de la persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació.

Quantia:

Dotació total de 36.850 €.
L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 2.500 € per a cada persona beneficiària, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la que se sol·licita la subvenció dobli aquest import, en el seu defecte, la subvenció a atorgar mai superarà el 50% de la despesa real presentada.

Termini de presentació de les sol·licituds:

S'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2018. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Data de publicació:  25 d'abril de 2018

Entrada en vigor:  25 d'abril de 2018
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2018

10 de maig de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat