Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades majors de 45 anys a la convocatòria 2018

Finalitat:

Cofinançar les despeses derivades de la contractació de persones desocupades mitjançant la subvenció per a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades majors de 45 anys. La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d'atur de la població de Granollers.

Persones beneficiàries:

Es poden presentar a aquesta línia qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, reunint els requisits següents:

  • Tenir el domicili social a Granollers, Les Franqueses, Canovelles, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Montornès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt o Parets del Vallès.
  • Estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques (alta censal a l'Agència Tributaria, hisenda, models 036 ó 037).
  • No haver reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del contracte laboral. No computen en aquest càlcul les baixes voluntàries.
  • Haver contractat una persona major de 45 anys a partir de l'1 de novembre de 2017 i abans de la data de finalització d'aquesta convocatòria de subvenció, mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral.
  • En cas d'haver rebut subvenció en aquesta mateixa línia de subvenció, en les convocatòries d'anys anteriors de l'Ajuntament de Granollers, caldrà acreditar l'increment de plantilla en el període comprés entre la data de finalització del darrer contracte subvencionat i la data d'inici del contracte pel qual es sol·licita de nou la subvenció.
  • Les persones contractades que motiven la subvenció han de complir els següents requisits:
    • Estar empadronades a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
    • Haver complert els 45 anys a la data d'inici del contracte.

Quantia:

Dotació total de 36.850 €.
L'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de màxim 5.887,20 €.
Aquesta subvenció màxima és equivalent a vuit mensualitats de l'import del salari mínim interprofessional (SMI) mensual publicat per a l'any 2018, que és de 735,90 € bruts al mes. La subvenció màxima que es podrà atorgar a una mateixa empresa és d'11.774,40 €.
En cas de contractació amb una jornada inferior al 100%, l'import de referència de la subvenció es reduirà proporcionalment.
En el cas de contractes fixes discontinus, on la contractació podria no arribar a sumar 12 mesos de durada, l'import de la subvenció a pagar serà proporcional al temps contractat inferior als 12 mesos.

Termini de presentació de les sol·licituds:

S'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2018. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Data de publicació:  25 d'abril de 2018

Entrada en vigor:  25 d'abril de 2018
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2018

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
Continguts relacionats
10 de maig de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat