Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per la producció i comercialització de productes de Palou de 2018

Qui la pot demanar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada:

  • Titular d'una activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari, o bé,
  • Que tingui previst iniciar i ser titular d'una activitat de producte agroalimentari abans del 28 de febrer de 2020.

Requisits bàsics

  • Estar donada d'alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció.
  • Produir com a mínim un producte amb la marca "Productes de Palou" en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció.
  • En els darrers 3 anys no haver tingut concedits ajuts de mínims que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 15.000 € en el cas d'activitats de producció, i els 200.000 € en el cas d'activitats de transformació.
  • No estar afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Import subvencionable

L'import màxim de la subvenció és, segons el tipus d'activitat:

Tipus d'activitat Import màxim de subvenció (€)

Activitats inscrites al CCPAE

5.000

Activitats d'elaboració o transformació de producte

5.000

Altres activitats

4.000

Despeses subvencionables i percentatge de subvenció

Les actuacions subvencionables i el percentatge màxim de subvenció son:

Actuació Percentatge màxim de subvenció respecte el cost de l'actuació

Actuacions a Palou per a la recuperació o ampliació de regadius

50

Actuacions a Palou per a la producció ecològica

50

Actuacions per al processat o transformació de productes de Palou

50

Actuacions per a l'etiquetatge, marxandatge i comercialització de Productes de Palou

50

Actuacions a Palou en el marc d'acords de custòdia del territori

50

Implementació a Palou de sistemes d'aprofitament d'energies renovables per a la producció o elaboració de productes alimentaris

50

Altres actuacions

25

On s'ha de tramitar?

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, s'haurà de realitzar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers. En el cas de que la sol·licitud sigui a nom de persona física, també es podrà presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm. 7, en horari d'obertura al públic.

Termini per presentar la sol·licitud

S'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2018. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat:
Telèfon 93 861 47 83 o bé a l'adreça de correu productesdepalou@ajuntament.granollers.cat

Data de publicació:  26 d'abril de 2018

Entrada en vigor:  26 d'abril de 2018
Fi de vigor:  31 d'octubre de 2018

27 d'abril de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat