Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions nominatives per a donar suport a projectes educatius

Finalitat: L'objectiu de la convocatòria és l'atorgament de subvencions nominatives per a donar suport a projectes educatius que realitzin les entitats i associacions i que fomentin la participació, la formació de la ciutadania així com la transmissió de valors educatius i culturals.

Beneficiaris/àries: Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions educatives de la ciutat i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini de presentació de sol·licituds és a partir de la data de publicació a la Seu electrònica i fins el 28 de setembre de 2018.

Data de publicació:  12 de març de 2018

Entrada en vigor:  12 de març de 2018
Fi de vigor:  28 de septembre de 2018

22 de maig de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat