Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per a projectes i activitats culturals per a l'any 2018

Finalitat: Atorgament de subvencions nominatives per a dinamitzar l'activitat cultural de la ciutat, així com afavorir l'assistència i cooperació entre entitats i el sector públic, a través de la realització de projectes culturals per a l'any 2018.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions culturals de la ciutat i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini de presentació de les sol·licituds: Fins el 28 de setembre de 2018

Data de publicació:  13 de febrer de 2018

13 de febrer de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat