Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial al 2017

Finalitat: Són subvencionables les actuacions per fer actuacions de rehabilitació de façanes i mitgeres. En particular:
- Reparació, sanejament i aplicació d'acabat en façanes i mitgeres, en intervencions totals o parcials.
- Reparació, sanejament i aplicació d'acabat en cantells de balcons i cornises.

Línies d'actuacions subvencionables:

  • Línia 1: Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i la mobilitat, que es desglossa en les sublínies següents:
    1.1 Subvencions per a la millora de l'accessiblitat en edificis i locals
    1.2 Subvencions per a millorar la mobilitat a l'interior dels habitatges de persones de més de 70 anys o amb grau de discapacitat reconegut.
  • Línia 2: Subvencions per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'immobles, que compleixin els següent requisits:
Requisits dels immobles:
- Els immobles seran existents i ubicats al terme municipal de Granollers. Hauran de complir la legalitat urbanística vigent i no tenir expedients de disciplina urbanística en tràmit, a excepció d'ordres d'execució per a la conservació i manteniment de façanes i mitgeres en edificis residencials.
- Les obres s'hauran d'iniciar i acabar en els terminis establerts en la llicència urbanística municipal o la comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència.
- En el cas que les obres hagin estat executades o estiguin en curs d'execució prèviament a l'inici de la convocatòria corresponent, es podran acollir a aquestes subvencions les obres que s'hagin començat o executat durant l'any 2017 i que, a més, n'hagin obtingut la llicència urbanística o efectuada la comunicació prèvia durant l'any 2017.

Requisits dels sol·licitants:
- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altra obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament de Granollers.
- Per a les actuacions de la LÍNIA 1.1 (millora de l'accessibilitat en edificis i locals), en cas que la intervenció s'efectuï en edifici unifamiliar, caldrà que hi visquin persones de 70 anys o més, o que acreditin grau de discapacitat reconegut..
- Per a les actuacions de la LÍNIA 1.2 (arranjaments a l'interior dels habitatges), caldrà que hi visquin persones de 70 anys o més, o que acreditin grau de discapacitat reconegut.

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran iniciar des del 8 d'agost fins al 31 de desembre de 2017.

Data de publicació:  27 de juliol de 2017

Entrada en vigor:  8 d'agost de 2017
Fi de vigor:  31 de desembre de 2017

10 de novembre de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat