Inici -> Informació pública -> Normativa i ordenances

Ordenança municipal dels espais d'ús públic 2016

Objecte:

1. És l'objecte d'aquesta ordenança regular les condicions d'ocupació, neteja, recollida de residus i manteniment de les vies i els espais destinats a l'ús públic, les condicions de manteniment i ornamentació de les façanes, solars i edificacions que confrontin amb espais d'us públic, les condicions d'us comú general i d'us comú especial d'aquests espais i les obligacions de la ciutadania i de les persones usuàries.
Els espais destinats a us públic a què es refereix aquesta ordenança són els carrers, avingudes, passeigs, places,camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones d'esbarjo, ponts, túnels per als vianants, porxos, passadissos, galeries comercials o similars, transports públics, edificis i altres equipaments de serveis municipals, i altres béns d'ús públic destinats directament a l'ús comú general de la ciutadania.

2. Establir un clima de civisme i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania i preveure mecanismes per corregir i, si s'escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida, preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses existents a la nostra ciutat.

Data de publicació:  13 de desembre de 2016

5 d'octubre de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat