Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Ajuts per a l'escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera i del Conservatori de Granollers per al curs escolar 2016-2017

L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts a l'escolarització per alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera i del Conservatori de Granollers corresponent al curs 2016-2017, destinats a minorar les quotes que paguen les famílies en concepte d'escolarització.

Poden ser beneficiaris les persones empadronades a Granollers, que estiguin matriculades a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera o al Conservatori de Granollers i es trobin en situacions econòmiques desfavorides.

Poden sol·licitar els ajuts els alumnes majors d'edat, o bé els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes empadronats a Granollers matriculats a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera o al Conservatori de Granollers.

Requisits:

a. Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts a la convocatòria.

b. Estar l'alumne/a empadronat a Granollers.

c. Haver formalitzat la matrícula de l'alumne/a pel curs 2016/17.

d. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, és a dir 569,12 euros mensuals, excepte en el casos d'acreditació de violència masclista, en què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 15 de juliol de 2016 (ambdós inclosos)

Cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al C/ Sant Josep, 7 planta baixa de Granollers, en la forma i dins el període establert.

Data de publicació:  23 de juny de 2016

Entrada en vigor:  11 de juliol de 2016
Fi de vigor:  15 de juliol de 2016

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 de juny de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat