Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per la producció i comercialització de productes de Palou de 2014

Qui la pot demanar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, titular d'una activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits bàsics

  • Estar donat d'alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social, acreditat mitjançant el certificat corresponent expedit i vigent.
  • Produir com a mínim un producte amb la marca "Productes de Palou" en el moment de presentar la sol·licitud o en un termini màxim de 12 mesos, que s'haurà de detallar en la memòria descriptiva, d'acord amb el que s'indica a la base 8.
  • Declarar que en els darrers 3 anys no ha rebut ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, no superin els 7.500 €.
  • Import subvencionable

L'import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l'actuació sol·licitada, amb un màxim de 5.000 € per beneficiari.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són les relacionades amb qualsevol aspecte de producció o comercialització com poden ser instal·lació de sistemes de reg, conversió a ecològic, adquisició de maquinària i materials per a l'etiquetatge del producte, campanyes de promoció, etc.

On s'ha de tramitar?

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, es podrà presentar en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7; o al centre de serveis a les empreses Can Muntanyola, al camí del Mig, 22 (Polígon Palou Nord), en horaris d'obertura al públic.

Termini per presentar la sol·licitud

El termini finalitza l'11 de febrer de 2014.

Període elegible de les despeses

Les despeses justificables podran anar des de 6 mesos abans de la data de sol·licitud de la subvenció fins a 12 mesos després de la data de sol·licitud de la subvenció.

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat:
Telèfon 93 861 47 83 o bé a l'adreça de correu empresagm@ajuntament.granollers.cat

Data de publicació:  17 de juliol de 2014

Fi de vigor:  14 de novembre de 2014

18 de maig de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat