Inici -> Informació pública -> Normativa i ordenances

Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers

Apunt informatiu sobre la prohibició de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) per les voreres i altres zones de vianants:

Amb motiu de l'entrada en vigor de les modificacions al Reglament General de Vehicles, en data 1 de gener de 2021, en que es defineix el VMP com a Vehicle, tenint en compte el punt 121.5 del Reglament General de Vehicles on s'explicita que la circulació de tota clase de vehicles en cap cas s'ha d'efectuar per les voreres i altres zones de vianants, i atès que aquests reglaments disposen de jerarquia normativa superiror a la Ordenança Municipal de circulació de vehicles i vianants de l'Ajuntament de Granollers, s'informa que queda sense efecte la part de l'articulat de la Ordenança municipal que permet la circulació de VMP en determinades circumstàncies per les voreres i altres zones de vianants. En altres paraules, els VMP no poden circular en cap cas per les voreres i altres zones de vianants.

Posteriorment, el 5 de maig de 2022,  s'ha publicat en el BOBP l'edicte d'aprovació definitiva amb el text íntegre de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, aprovada pel Ple de la  Corporació el 25 de gener de 2022. El dia 6 de maig de 2022 entra en vigor l'esmentada modificació.

Data de publicació:  21 de maig de 2021

5 de maig de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat