Inici -> Informació pública -> Convocatòries de selecció

Procés de selecció 28/2015 per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a superior en dret, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers (darrera actualització: 31/03/2016)

Descripció

Darrera actualització: 31 de març de 2016.

Termini de presentació de sol·licituds del 9 de gener a l'1 de febrer de 2016

Taxes: 22,40€

Modificació de la ubicació on es celebrarà la prova selectiva, el proper 8 de març de 2016 a les 10.30h.

La nova ubicació és:
CFA Vallès
Cr. Veneçuela, 86
08401 Granollers

Degut a l'elevat nombre d'opositors/es, als efectes d'estalviar recursos i respectar el mediambient, en lloc d'imprimir un elevat nombre de folis, el Tribunal posarà a disposició de cada aspirant els textos legals per respondre els supòsits pràctics plantejats, en suport electrònic, en un ordinador per cada aspirant. No seran bases de dades jurídiques sinó documents en pdf o word suficients per respondre els temes plantejats. L'examen s'haurà de respondre per escrit en folis en suport paper

D'acord amb la Base 8a. Desenvolupament del procés de selecció, per tal d'elaborar l'informe jurídic, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició dels aspirants els textos d'aplicació en suport paper.

  • En l'apartat Descàrrega de documents es poden anar consultant els documents als que es fa referència, així com a seuelectronica.granollers.cat/tauler s'hi poden consultar les publicacions oficials vigents.
  • Establiment de la borsa de treball.
  • Resultat del concurs de mèrits.
  • Resultats de la prova selectiva.
  • Llista definitiva d'admissió i exclusió del procés selectiu.
  • Llista provisional d'admissió i exclusió.
  • Bases del procés de selecció.
  • Sol·licitud general (instància).
Accés CC-OP
Data límit de presentació d'instàncies 01/02/2016
Estat Resolta
Grup A1
Tipus Oferta Treball BORSES D'OCUPACIÓ
Torn Torn lliure

Documents relacionats

21 de febrer de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat