Inici -> Informació pública -> Convocatòries de selecció

Procés de selecció 06/2013. Borsa de treball per cobrir places vacants o substituir personal amb dret a reserva de lloc de treball de treballador/a social

Descripció

Procediment de selecció: concurs oposició lliure.

  • Resultats FINALS. Es poden consultar en els documents relacionats a sota.
  • Resultats de la fase de concurs i convocatòria a entrevista personal als/a les aspirants millor qualificats/ades. Es poden consultar en els documents relacionats de la dreta.
  • Resultats de la prova de coneixements específics que s'ha dut a terme el dia 9 de gener de 2014. Es poden consultar en els documents relacionats de la dreta.
  • En data 25 de novembre de 2013 s'ha publicat al BOPB la convocatòria d'aquest procés de selecció.
  • Termini de presentació de sol·licituds: 26 de novembre a 5 de desembre de 2013, ambdós inclosos.
  • Les bases, aprovades per resolució d'Alcaldia núm. 904/2013, es poden consultar en els documents relacionats de la dreta.
  • Resolució núm. 1035/2013 la qual aprova la llista provisional d'admissió i exclusió al procés selectiu 6/2013 per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substituir personal amb dret a reserva de lloc de treball de treballadors/es socials. Podeu veure aquesta resolució en el document relacionat a la dreta.
Accés CC-OP
Data límit de presentació d'instàncies 05/12/2013
Estat Resolta
Grup A2
Tipus Oferta Treball BORSES D'OCUPACIÓ
Torn Torn lliure

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Bases de la convocatòria
Tipus d'arxiu: PDF   Idioma: Català

Enllaços

Documents relacionats

21 de febrer de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat