Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals

Organització municipal
Li correspon l'estudi i dictamen dels assumptes que s'hagin de sotmetre al Ple o la comissió de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: Planificació estratègica i Governança; Comunicació, Imatge i promoció de ciutat; Cooperació i Drets Humans; Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i Organització; Sistemes tecnològics i societat del coneixement; Comissió de seguiment del Codi de Conducta, en compliment de les lleis de transparència.

La composició de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals és d'onze membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen:PSC-CP (4 membres)

TITULARS:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinent d'alcalde i regidora de Planificació Estratègica i Governança

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
2n tinent d'alcalde i regidor de Comunicació i Imatge i Promoció de Ciutat; Cooperació i Drets Humans; Esports

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
6è tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i Organització; Sistemes Tecnològics i Societat del Coneixement

Sra. Maria Villegas Rueda
Regidora de Cultura

SUPLENTS:

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Regidor de Transició Energètica i Mobilitat; Activitats, Instal·lacions i Protecció Civil

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez
Regidora de Salut Publica i Consum; Serveis Socials i Gent Gran; Igualtat de Gènere i LGTBI+


ERC-AM (2 membres)

TITULARS:

Sra. Núria Maynou i Hernández
Regidora

Sra. Lorena Torró i Garrido
Regidora

SUPLENTS:

Sr. Pau Llobet i Roura
Regidor

Sr. Enric Gisbert Tomàs
Regidor


JUNTS (2 membres)

TITULARS:

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Regidor

Sra. Laura Sabatés i Ortega
Regidora

SUPLENTS:

Sr. Àlex Sastre i Prieto
Regidor

Sra. Amanda Ramos i Gallego
Regidora


Cs (1 membre)

TITULAR:

Sr. Jorge Pavón Álvarez
Regidor

SUPLENT:

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado
Regidor


PRIMÀRIES (1 membre)

TITULAR:

Sra. Mònica Ribell i Bachs
Regidora


Els regidors, per l'assistència a comissions municipals de les quals formin part,
reben 150 euros per sessió.Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Constitució comissions informatives de caràcter permanent i designació dels membres
Tipus d'arxiu: PDF   Idioma: Català

25 de setembre de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat