Inici -> Informació pública -> Pressupost municipal

Pressupost municipal 2019

Informació relativa al pressupost de 2019 de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i empreses municipals.

El Pressupost General per al 2019 de l'Ajuntament de Granollers va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30/10/2018. L'aprovació esdevenindrà definitiva sense necessitat d'adoptar nou acord després que hagi transcorregut 15 dies després de la publicació al BOP, sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions.

Consulta altres exercicis: Exercici 2023 Exercici 2022 Exercici 2021 Exercici 2020PRESSUPOST APROVAT

PRESSUPOST EN EXECUCIÓAjuntament de Granollers

Museu de GranollersModificacions de pressupost
(Ajuntament de Granollers)

Modificacions de pressupost
(Museu de Granollers)Període Mitjà de Pagament
(Ajuntament de Granollers)TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTAjuntament de Granollers

Museu de GranollersCONSULTA EL PRESSUPOST D'ALTRES EXERCICISExercici 2023

Exercici 2022

Exercici 2021

Exercici 202017 de novembre de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat