Inici -> Informació pública -> Pressupost municipal

Pressupost municipal 2018

Informació relativa al pressupost de 2018 de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i empreses municipals.

El Pressupost General per al 2018 de l'Ajuntament de Granollers va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30/10/2017. L'aprovació esdevenindrà definitiva sense necessitat d'adoptar nou acord després que hagi transcorregut 15 dies després de la publicació al BOP, sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions.

Consulta altres exercicis: Exercici 2019 Exercici 2017 Exercici 2016PRESSUPOST APROVAT

PRESSUPOST EN EXECUCIÓAjuntament de Granollers

Museu de GranollersModificacions de pressupost
(Ajuntament de Granollers)

Modificacions de pressupost
(Museu de Granollers)Període Mitjà de Pagament
(Ajuntament de Granollers)TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTAjuntament de Granollers

Museu de GranollersCONSULTA EL PRESSUPOST D'ALTRES EXERCICISExercici 2019

Exercici 2017

Exercici 2016Portal Dades Obertes IconExecució del pressupost de despeses de l'Ajuntament de Granollers des de 2011

Portal Dades Obertes IconExecució del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Granollers des de 2011

11 de juny de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat