Inici -> L'Ajuntament -> Indicadors de transparència -> Indicadors Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

B. Relacions amb els ciutadans i la societat


L'Ajuntament de Granollers compleix l'indicador
L'Ajuntament de Granollers no compleix l'indicador

B.1.- Característiques de la pàgina web

19. S'ha implantat un portal o secció de transparència a la web de l'Ajuntament

20. Existeix un cercador intern clarament visible a la pàgina web

B.2.- Informació i atenció al ciutadà

21. Es pot veure a la portada d'inici el mapa de la pròpia web de l'Ajuntament.

22. Es publiquen les dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans i organitzacions 

23. Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb la direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web

24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació d'objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu i en el seu cas, els formularis associats

25. S'informa a la web sobre la situació i els talls de trànsit i incidències als serveis municipals

26. Es recull a la web informació actualitzada sobre la situació medioambiental del municipi

27. Es contempla a la web municipal un espai perquè expressin opinions i propostes els grups polítics municipals

28. Es contempla a la web un espai reservat per les diverses associacions de veïns del municipi i es publica una relació de temes o preguntes formulades per les associacions

29. Existeixen a la web forums de discussió o perfils de xarxes socials

B.3.- Grau de compromís per amb la ciudadania

30. Existeix i es publica un Reglament de Participació Ciutadana

31. Existeixen Consells municipals de participació ciutadana i se n'informa

32. Es possibiliten suggerències i participació ciutadana en l'elaboració de plans econòmics i pressupostos municipals

33. Existeix i s'informa sobre una carta de serveis municipals i el grau de compliment dels compromisos establerts a les mateixa.

34. Existeix i es publiquen els resultats de les enquestes sobre la prestació de serveis

19 d'abril de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat