Inici -> L'Ajuntament -> Indicadors de transparència -> Indicadors Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

A. Informació sobre la corporació municipal


L'Ajuntament de Granollers compleix l'indicador
L'Ajuntament de Granollers no compleix l'indicador

A.1.- Informació sobre càrrecs electes i personal de l'Ajuntament

1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde i dels regidors/es de l'Ajuntament.

2. S'especifiquen adreces electròniques de l'alcalde i els regidors/es de l'Ajuntament

 3. S'especifica l'agenda institucional de l'alcalde en un punt de la web

 4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament (RLT)

5. Es publica la relació de càrrecs de confiança de l'Ajuntament i l'import, individual i col·lectiu, de les seves retribucions

 6. Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa

A.2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament

 7. S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves funcions

 8. S'especifiquen les dades bàsiques dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com les webs dels mateixos

9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals

 10. Està aprovat i es publica l'Agenda 21 i el Pla estratègic municipal

11. Es publica el número de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament

12. Es publica l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament

A.3.- Informació sobre normes i institucions municipals

Es divulga informació dels òrgans de govern municipals:

13. - Ordres del dia previs dels Plens Municipals

14. - Actes íntegres dels Plens Municipals

15. - Acords de Juntes de Govern i actes íntegres

16. - Es poden seguir en directe a la web i/o queden emmagatzademats els vídeos dels Plens

17. Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat pels grups polítics de la FEMP)

18. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o enllaç als continguts) que afecten l'Ajuntament (en ordre contenciós, laboral, etc.)

22 de septembre de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat