Inici -> Validació del certificat de la Seu electrònica

Validació del certificat de la Seu electrònica

Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma XARXA SARA, a través de la qual es pot verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, de forma directa i gratuïta.

Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.


Accés al servei: VALIDe - Validació de certificats i signatures

6 de febrer de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat