Inici -> Titular de la Seu electrònica

Titular de la Seu

La seu electrònica és titularitat de l'Ajuntament de Granollers que garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis a què es pot accedir a través d'aquesta, tal com s'estableix en la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

La gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Servei de Processos Estratègics i Programació, actualment situat dins l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania

Els serveis de l'Ajuntament de Granollers i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació pública, actualització normativa, dels tràmits i serveis que es troben en la Seu Electrònica.

El Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació és el servei responsable de subministrar i gestionar els mitjans tecnològics corporatius que conformen la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

6 de febrer de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat