Inici -> Protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament informa que les dades sol·licitades i/o recollides són de caràcter obligatori i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de donar resposta a la relació establerta entre les dues parts dins l'àmbit de la nostra competència, essent tractades de forma confidencial.

La negativa a facilitar la informació requerida facultarà a l'Ajuntament a exercitar les accions administratives necessàries. Igualment s'informa que podran ser cedits de conformitat amb la legislació vigent. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, electrònicament a la Seu electrònica presentant instància amb certificat digital o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), (al costat de la sol·licitud escrita i signada, acreditant degudament la seva identitat).

Accés al servei: Agencia Española de Protección de Datos

Continguts relacionats

20 de març de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat