Inici -> Informació pública -> Urbanisme -> Instruments de gestió

Instruments de gestió


PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR 122 DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 5 de juny de 2018, va aprovar definitivament Projecte de reparcel·lació del Sector 122 de Granollers, presentat per l'empresa Arrels CT Finsol.


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PASSERA DE VIANANTS A LA UNITAT D'ACTUACIÓ 27, D'INICIATIVA PRIVADA

La Junta de Govern Local de data 17 d'abril de 2018 va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la passera de vianants a la Unitat d'Actuació 27, presentat per la Junta de Compensació de la UA-27.


PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR 112 DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 10 d'abril de 2018, va aprovar definitivament els Estatuts i Bases d'actuació que han de regir la futura Junta de Compensació del Pla Parcial 112 i el Projecte de reparcel·lació del Sector 112 de Granollers, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial 112.


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 112 DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 10 d'abril de 2018, va aprovar definitivament Projecte d'urbanització del Sector 112 de Granollers, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial 112.


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 122 DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 3 d'abril de 2018, va aprovar definitivament el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana 122, presentat per l'empresa Arrels CT Finsol.

2 d'agost de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat