Inici -> Informació pública -> Urbanisme -> Instruments de gestió

Instruments de gestió


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL PMU 8 DE GRANOLLERS.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juny de 2022, va acordar aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la zona verda del Pla de Millora Urbana 8 de Granollers.


PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 8.

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 25 de gener de 2022, va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 8.


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PAU 131

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 15 de febrer de 2022, va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana131.


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL PMU 8 DE GRANOLLERS

Presentat per la a societat Grau-Sant Hipòlit SL.


PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLOR URBANA 131 (PMU-131)

El 26 d'octubre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 131 (PMU-131).


ESTATUTS I BASES D'ACTUACIÓ QUE HAN DE REGIR LA FUTURA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 125

En data 29 de juny de 2021, la Junta de Govern Local de Granollers va aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'actuació que han de regir la futura Junta de Compensació del Sector 125.


CANVI DE MODALITAT DEL SISTEMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN EL SECTOR URBANITZABLE DELIMITAT W DE GRANOLLERS

El 22 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el canvi de sistema d'actuació del Sector W del POUM.

16 de juny de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat