Inici -> Oficina virtual -> Carpeta del proveïdor -> Notificacions electròniques

Preguntes freqüents sobre la notificació electrònica

1. Com puc sol·licitar la notificació electrònica?

En cas d'obligat  electrònic (Article 14 Llei 39/2015) s'assigna per defecte la notificació electrònica.  Al tramitar des de la seu electrònica cal indicar obligatòriament un correu electrònic on rebrà l'avís de notificació i un sms si s'ha informat un telèfon mòbil.

En cas de persona física, per poder realitzar la notificació electrònica l'Ajuntament necessita el consentiment de la persona interessada. Això es pot fer de les següents maneres:

  • En el moment d'emplenar la sol·licitud a través de la seu electrònica teniu l'opció d'escollir la notificació electrònica o en paper del tràmit que esteu fent.
  • Marcant la casella de notificació electrònica en els formularis de sol·licitud en paper.
  • Si voleu fer constar a l'Ajuntament la vostra voluntat de rebre totes les notificacions de tots els procediments disponibles de manera electrònica, ho podeu fer a través del tràmit Alta/baixa per rebre notificacions electròniques (només persones físiques)

És indispensable indicar un correu electrònic (i un número de telèfon mòbil si també es desitja rebre un sms) per tal d'avisar-vos quan teniu a disposició una notificació electrònica. Aquest correu electrònic es guardarà a les vostres Dades de contacte que trobareu a la carpeta ciutadana on també podeu informar de la modificació del vostre correu electrònic i/o telèfon mòbil.

2. Com sé que tinc a disposició una notificació electrònica?

Rebreu per correu electrònic (i sms si s'ha informat un telèfon mòbil) l'avís conforme teniu a disposició una notificació. Aquest avís de notificació només té efectes informatius i la seva manca no impedeix que la notificació sigui plenament vàlida.

Si esteu pendents de rebre una notificació, és convenient que entreu periòdicament a la bústia de notificacions electròniques de la Seu Electrònica per comprovar si s'ha posat a disposició.

3. Qui rebrà les notificacions electròniques en cas d'haver-hi representant?

Les notificacions seran a nom del representant d'acord amb l'article 5 de la Llei 39/2015

En cas d'haver fet la tramitació com a representant d'un interessat, l'avís de notificació s'adreçarà al correu electrònic (i sms si s'ha informat un telèfon mòbil) del representant. Aquesta bústia de correu electrònic (i sms si s'ha informat un telèfon mòbil) indicada tindrà efectes pels avisos de les notificacions que es puguin rebre tant com a representant con en interès propi. Per tant, en cas d'actuar com a representant, es recomana que indiqueu una bústia de correu electrònic on pugueu rebre també avisos de notificació en nom propi.

Si sou representants legals d'una persona jurídica ens ho podeu comunicar a través dels tràmits:

Notificar el nomenament d'un representant legal d'una entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament

Notificar les dades del representant legal d'una persona jurídica per tramitar i consultar dades electrònicament amb l'Ajuntament

4. Com puc accedir a la notificació electrònica?

L'accés a les notificacions electròniques es pot fer una vegada hagueu rebut per correu electrònic o sms l'avís conforme teniu disponible una notificació
Hi podeu accedir mitjançant un certificat digital o amb contrasenya d'un sol ús des de qualsevol d'aquests canals:
1. Des de l'enllaç que consti en el correu electrònic que rebreu quan tingueu una nova notificació:

  • Amb contrasenya d'un sol ús. Per poder accedir a la notificació necessiteu el NIF/CIF del destinatari de la notificació i el número de telèfon o correu electrònic que li consta a l'Ajuntament com a dades de contacte. Aquestes dades consten en el correu d'avís.
  • Amb el certificat digital del NIF/CIF que vau utilitzar per fer el tràmit

2. Des de la bústia de notificacions electròniques de la seu electrònica de l'Ajuntament amb el certificat digital podeu accedir a totes les vostres notificacions (acceptades o no) i a les dels vostres representats,
Per a més informació accediu a e-NOTUM Ciutadania - FAQ's

5. Quin termini tinc per acceptar la notificació electrònica?

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica.
Transcorreguts els 10 dies des de la posada a disposició d'una notificació sense que l'accepteu, s'entendrà que ha estat rebutjada, donant per notificat l'acte a tots els efectes.
Tanmateix podreu accedir a totes les vostres notificacions, acceptades i/o rebutjades, en qualsevol moment a bústia de notificacions electròniques

13 de febrer de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat