Inici -> Informació pública -> Urbanisme -> Planejament en tràmit

Planejament en tràmit

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL PMU 8 DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 14 de juny de 2022, va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la zona verda del Pla de Millora Urbana 8.PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA INCORPORACIÓ DE L'ÚS D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS A L'ÀMBIT NORD DE L'EDAR I EL CGRVO INCLOSOS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL CIRCUIT DE VELOCITAT DE BARCELONA - CATALUNYA, A GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de Granollers, en data 19 d'abril 2022, va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanísticper la incorporació de l'ús d'infraestructures de serveis tècnics a l'àmbit nord de l'EDARi el CGRVO inclosos alPla Director Urbanístic del Circuït de Velocitat de Barcelona - Catalunya, a Granollers.MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE GRANOLLERS EN L'ÀMBIT DELIMITAT PELS CARRERS GIRONA, MINETES I AGUSTINA D'ARAGÓ

El Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2018 va APROVAR inicialment la Modificació puntual del POUM de Granollers, en l'àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d'Aragó, així com la SUSPENSIÓ de llicències d'acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme.PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA INCORPORACIÓ DE L'ÚS INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS A L'ÀMBIT NORD DE L'EDAR i EL CGRVO INCLOSOS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL CIRCUÏT DE VELOCITAT DE BARCELONA-CATALUNYA, A GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2022 va acordar APROVAR INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic per la incorporació de l'ús d'infraestructures de serveis tècnics a l'àmbit nord de l'EDAR i el CGRVO inclosos al Pla Director Urbanístic del Circuït de Velocitat de Barcelona - Catalunya, a Granollers.Accés al servei: Consulta el planejament derivat en tràmit al tauler d'edictes

12 de juliol de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat