Inici -> Informació pública -> Urbanisme -> POUM

Normativa urbanísticaMODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL POUM REFERENT A LA REGULACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL EN ELS ARTICLES 210, 212, 213, 216 i 217


MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERS, CONSISTENT EN LA SUPRESSIÓ DE L'ARTICLE 143, de RESTRICCIONS DE COMPATIBILITAT PER ALGUNS TIPUS D'OFICINES

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 6 de setembre de 2018. Publicat al DOGC número 7705 de data 13 de setembre de 2018.


NORMES URBANÍSTIQUES 2012


SECTOR K ZONES

10 d'octubre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat