Inici | Mapa Web | Contacte
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAReserva espai del GRA - Servei d'informació juvenil

L'ús d'aquests espais queda reservat a activitats de funcionament del mateix grup de joves o associacions juvenils amb finalitats concretes, com ara: reunions, preparació d'activitats, xerrades, assaigs de teatre o ball per preparar algun espectacle, actuació, etc. Les cessions d'espais poden ser periòdiques o puntuals.
Les reserves pel cap de setmana s'han de sol·licitar els divendres abans de les 14 h.
Cliqueu aquí per consultar la normativa d'ús.

Les dades amb un asterisc (*) són obligatòries.
Dades del sol·licitant
Dades de la reserva


Les dades consignades en aquest formulari resten incorporades en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Granollers. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, d'acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se personalment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep 7, o enviant un correu electrònic a oficinavirtual@ajuntament.granollers.cat